НЭГ МИНУТАНД ХОЁР МОДНЫ НҮХ УХАХ ТӨХӨӨРӨМЖ ӨГЧЭЭ

Arkhangai.gov.mn

Эрдэнэбулган сумын 2-р сургуулийн 2000 оны төгсөгчид “Мод тарих өдөр”-өөр нэг минутад хоёр модны нүх ухах хүчин чадал бүхий төхөөрөмжийг аймгийн удирдлагуудад гардууллаа.

Энэхүү төхөөрөмж нь Эрдэнэбулган сумын 2-р сургуулийн 2000 оны төгсөгч, ХААИС-ийн Инженер Технологийн сургуулийн захирал Ж.Мөнгөний өөрийн бүтээл ажээ.